Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

БХБЯ, НШУҮИГ, БХТ, МБМҮХ-НЫ УДИРДЛАГА, ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ПАРКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл инновацын газрын дарга Б. Мөнх-Оргил, НШУҮИГазрын Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Ж. Тамжид, Барилга Хот Байгуулалтын яамны Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн н.Энхтүвшин, БХБЯамны харъяа Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын Дэд дарга М.Ибрай, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Я.Мөнх-Эрдэнэ, […]

Read More »