ЭМЭЭЛТ ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРКИЙН ХАМТ ОЛОН АЙЛЧИЛЛАА.

2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, Эмээлт хөнгөн үйлдвэрийн паркийн дарга Б.Мягмар, холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт Паркт ирж, туршлага солилцлоо.

Уг уулзалтаар Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн баримт бичгийн бүрдэл, ТЭЗҮ, ХЕТ, болон дэд бүтцийн зураг төсөл, хийгдэж байгаа ажлууд зэрэгтэй дэлгэрэнгүй танилцлаа.