НБМҮТПаркийн анхны үйлдвэр ашиглалтад орж өнөөдөр эхний ээлжийн ажилчидаа авлаа.

НБМҮТПаркийн анхны үйлдвэр ашиглалтад орж өнөөдөр эхний ээлжийн ажилчидаа авлаа.
НБМҮТПаркийн эхний үйлдвэр нээлттэй ажлын байр зарлаж нийт Налайх дүүргийн 14 иргэдийг туслах ажилтнаар ажилд авлаа. Ингэснээр Налайх дүүргийн иргэд илүү аюулгүй орчинд тогтмол цалинтай ажиллаж амьдрах бүрэн боломж үүсэж байна. 2019 он гэхэд Парк нийт 300 ажлын байр бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү ажлын хүрээнд одоогийн байдлаар нийт Налайх дүүргийн 50 орчим иргэдийг ажлын байраар хангаад байгаа билээ. Одоогоор ажлын байрны 10 сул орон тоо байгаа бөгөөд бүртгэл явагдаж байна.