Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, гэрчилгээ

Паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх Тусгай зөвшөөрөл – Цааш үзэх

Газрын гэрээ, гэрчилгээ 2013.06.12 – Цааш үзэх

Газрын гэрээ, гэрчилгээ 2019.05.30 – Цааш үзэх