Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарлалаа

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх, хотын стандарт, норм, дүрэм, журам, хэм хэмжээг мөрдүүлж, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/01 дугаар захирамжаар 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарласан. Уг зорилтот жилийн хүрээнд гадна орчны аюулгүй байдал, хүүхдийн тоглоомын талбай, гадна хашаа […]

Read More »

БХБЯ, НШУҮИГ, БХТ, МБМҮХ-НЫ УДИРДЛАГА, ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ПАРКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл инновацын газрын дарга Б. Мөнх-Оргил, НШУҮИГазрын Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Ж. Тамжид, Барилга Хот Байгуулалтын яамны Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн н.Энхтүвшин, БХБЯамны харъяа Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын Дэд дарга М.Ибрай, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Я.Мөнх-Эрдэнэ, […]

Read More »