Налайхын Барилгын Материалын үйлдвэрлэл технологийн парк ОНӨТҮГазар зарлаж буй ”Хүний нөөцийн мэргэжилтэн” ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

АЖЛЫН БАЙР:        Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Зорилго: Байгуулллагын хүнийн нөөцийн бодлогыг (ажилтан шалгаруулж авах, сургаж хөгжүүлэх, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, урамшуулах г.м) боловсруулж хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн асуудлаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:    

 • Удирдлагатай хамтран байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх хяналт тавих
 • Ажилтан нэг бүрийн ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргий хувиарийг шинжлэх, боловсронгүй болгох
 • Ажлын байрны шаардлага ханган өндөр бүтээмж, үр дүнтэй ажиллаж, байгууллагын зорилгод хүрэхэд хувь нэмэр оруулж чадахуйц мэдлэг чадвартай хүмүүсийг ажилтнаар шалгаруулж авах
 • Ажлын сул орон тоог зарлах, ажил горьлогчийн хүсэлтийг судлах, ярилцлага хийх, шалгалт авах, шалгаруулах, цалин урамшуулал тогтооход оролцох
 • Ажилтнуудын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь дутагдаж байгаа мэдлэг чадварыг  тодорхойлох, сургах хөтөлбөр боловсруулж сургалт зохион явуулах
 • Хөдөлмөрийн харилцааны маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх, ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт тавих
 •  Ажилтнуудын хувийн хэрэг, хөдөлмөрийн гэрээ, бусад бүртгэлийг хөтлөх
 • Хүний нөөцийн албаны ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах

Шаардлагатай ур чадварууд: 

 • Хүний нөөцийн менежментийн сонирхол, чадавхи
 • Аналитик, логик сэтгэлгээ (шинжлэн шүүн тунгаах, учир шалтгааны холбоо хамаарлыг тогтоох, нэгтгэн дүгнэх нотолгоо үндэслэл гаргах, оновчтой хувилбар сонгох г.м)
 • Төлөвлөх зохион байгуулах чадавхи, хөгжингүй ой санамж
 • Хэл яриа, бичгийн харилцааны чадавхи (тодорхой ойлгомжтой ярих, бичих, тайлбарлах, гэрээ байгуулах, хүмүүстэй харилцах)
 • Хүлээцтэй, шударга зан чанар, өөрийгөө нянаж жолоодох чадвар
 • Өргөн мэдлэг, байнга хөгжих, төгөлдөржих тэмүүлэл
Санамж: Хүний нөөцийн мэргэжилтэн албан тушаалд ажил горилогч нь хувь хүний зан төлөвийн хувьд шударга, хүлээцтэй, зохион байгуулаллт сайтай, асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай, шинийг эрэлхийлэгч, уриалан дуудагч, манлайлагч байх шаардлагатай.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

 • Компьютерийн хэрэглээний програмыг эзэмшсэн байх
 • Эерэг зөв хандлагатай байх
 • Шинэ санаа дэвшүүлэн ажиллах чадвартай байх
 • Багаар ажиллах чадвартай байх

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БҮРТГЭЛ:

 • Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.
 • ”НБМҮТП ” – ОНӨТҮГ зарлаж буй албан тушаалын сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн материалыг Налайх дүүргийн хөдөлмөр халамжийн хэлтэс болон Налайх дүүргийн 3 дугаар хороонд байрлах оффисд  2019 оны  3 дугаар сарын 2-ний өдрөөс  2019 оны 3 дүгээр  сарын 20-ны өдрийг хүртэл ажлын цагт хүлээн авна.

БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭН ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛНЭ:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт N1-ийн дагуу хар болон цэнхэр өнгийн үзгэн балаар бүрэн бөглөсөн байх)
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
 • Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт
 • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
 • Мэргэшүүлэх, мэргэшсэн байдлыг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом, сертификат/ эх хувийг хуулбарын хамт
 • Өмнөх ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

 МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА:

Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар  75751001 /ажлын цагаар/ утсаар холбогдож мэдээлэл авч  болно.