Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Барилга байгууламжийн акт

Оффисын барилга – Цааш үзэх

Худаг – Цааш үзэх

Үерийн байгууламж – Цааш үзэх

Авто зам – Цааш үзэх