Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Паркад байрших хүсэлтэй үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Эхний ээлжинд: Төсөл Тусгай зөвшөөрөл Албан бичиг /хамтран ажиллах хүсэлт/-ээ аваад ирж уулзах, Дараагийн удаад: ТЭЗҮ Бизнес төлөвлөгөө Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ Техник технологийн нарийвчилсан үнэлгээ Барилгын зураг, байгуулалтын систем Байгууллагын гэрчилгээ Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 3 жилээр/ зэрэг зүйлс шаардагдана.

Read More »

Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан танилцуулга

Парк гэдэг нь. Одоогийн байдлаар дараах бичиг баримтыг гардан авсан байна. Барилгын салбарын өнөөгийн байдал. ҮТП- давуу тал Паркт байршсанаар дараах хуулийн хөнгөлөлтүүдийг эдлэх боломжтой болох юм. Одоогийн байдлаар хийгдсэн ажлууд Төлөвлөгдөж буй ажлууд Паркийн дэд бүтцийн ажлууд Паркийн дэд бүтцийн ажлууд Паркийн байршил.

Read More »