Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2023

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГазар 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хүрээнд тус парк 2023 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Удирдлага, зохион […]

Read More »

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2022

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГазар 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хүрээнд тус парк 2022 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Удирдлага, зохион […]

Read More »

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2021

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГазар 2021 оны 12 дүгээр сарын 15-ны өдөр Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хүрээнд тус парк 2021 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Удирдлага, […]

Read More »

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН – 2020

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГазар 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд тус парк 2020 оны нэгдүгээр улиралд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны […]

Read More »