Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2024 оны төсвийн гүйцэтгэл

Батлагдсан төсөв /2024/ – Цааш үзэх

2024.01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2024.02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2024.03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2024.04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх