Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2024 оны төсвийн гүйцэтгэл

Батлагдсан төсөв /2024/ – Цааш үзэх