Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2023 оны төсвийн гүйцэтгэл

Батлагдсан төсөв /2023/ – Цааш үзэх