Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2022 оны төсвийн гүйцэтгэл

2022 оны батлагдсан төсөв – Цааш үзэх