Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2019 оны шийдвэрлэлтийн мэдээ

2019.01-р сар – Цааш үзэх

2019.02-р сар – Цааш үзэх

2019.03-р сар – Цааш үзэх

2019.04-р сар – Цааш үзэх

2019.05-р сар – Цааш үзэх

2019.06-р сар – Цааш үзэх

2019.07-р сар – Цааш үзэх

2019.08-р сар – Цааш үзэх

2019.09-12 сар – Цааш үзэх