Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Хүний нөөцийн холбогдол бүхий дүрэм журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам /2022/ – Цааш үзэх

Ур чадварын нэмэгдэл олгох журам – Цааш үзэх

Ёс зүйн дүрэм /2023/ – Цааш үзэх

Нууцын журам – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн стратеги, бодлого, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам /2023/ – Цааш үзэх