Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 2022 – Цааш үзэх

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 2023 – Цааш үзэх