Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Холбоо барих

Утас: 75751001 /ажлын цагаар/

Мэдээлэл лавлагаа:

Маркетинг, ОНХХ мэргэжилтэн Э.Энгүүн

Утас: 80811022

Цахим шуудан: enguun1988@gmail.com

Өргөдөл гомдол хүлээн авах:

Захиргааны ажилтан Д.Номин-Эрдэнэ

Утас: 91013377

Цахим шуудан: nokerdene777@gmail.com

Facebook – ээр холбогдох