Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Төрийн үйлчилгээ, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтаны мэдээлэл

Овог, нэр Албан тушаал Харилцах утас Ажиллах цагийн хуваарь
1 Даваадорж Номин-Эрдэнэ Захиргааны ажилтан 75751001, 91013377 Зуны цагийн уулзалтын хуваарь

Өвлийн цагийн уулзалтын хуваарь