Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Холбогдолтой хуулиуд

Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай – Цааш үзэх

Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай – Цааш үзэх

Инновацын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл батлах тухай – Цааш үзэх

Газрын төлбөрийн тухай – Цааш үзэх

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай – Цааш үзэх

Усны тухай хууль – Цааш үзэх

Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирлагын тухай – Цааш үзэх

Монгол улсын үндсэн хууль – Цааш үзэх

Төрийн албаны тухай – Цааш үзэх

Хөдөлмөрийн тухай – Цааш үзэх

Авто замын тухай – Цааш үзэх

Ажиллах хүч гадаадад гаргах гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах тухай – Цааш үзэх

Гаалийн тариф гаалийн татварын тухай – Цааш үзэх

Концессын тухай – Цааш үзэх

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай –  Цааш үзэх

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай – Цааш үзэх

Төсвийн тухай – Цааш үзэх

Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, ААН, байгууллагыг урамшуулах журам – Цааш үзэх

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль – Цааш үзэх

Хог хаягдлын тухай хууль – Цааш үзэх