Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайлан

2021 – хагас жилийн санхүүгийн тайлан – Цааш үзэх

2021 – жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан – Цааш үзэх

2022 – хагас жилийн санхүүгийн тайлан – Цааш үзэх

2023 – хагас жилийн санхүүгийн тайлан – Цааш үзэх