Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Дотоод хяналт

Дотоод хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэх комиссын ажлын төлөвлөгөө 2022 – Цааш үзэх

Дотоод хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэх комиссын ажлын биелэлт 2022 – Цааш үзэх

Дотоод хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэх комиссын ажлын төлөвлөгөө 2023 – Цааш үзэх

Дотоод хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэх комиссын ажлын биелэлт 2023 – Цааш үзэх