Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Гадаад томилолтын талаарх мэдээлэл

2017 он – Цааш үзэх

2018 он – Байхгүй

2019 он – Байхгүй

2020 он – Байхгүй

2021 он – Байхгүй

2022 он – Байхгүй

2023 он – Цааш үзэх