Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Паркийн бүтэц, албан хаагчдын мэдээлэл