Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Бидний давуу тал

  • Тухайн нутаг дэвсгэрт барилга байгууламж баригдаагүй, газар олголт хийгдээгүй
  • Босоо тэнхлэгийн Мянганы замын дагуу гол замаас 2км-ын зайд байршилтай
  • Зүүн аймгуудыг чиглэсэн авто замтай холбогдон хөгжих боломжтой
  • Ахуйн хэрэгцээний болон үйлдвэрлэлийн технологийн усан хангамжийн эх үүсвэрт гүний болон гадаргуугийн усны эх үүсвэрүүдийг ашиглах боломж бий
  • Инженер геологийн нөхцөл сайтай
  • Тоосго, хөнгөн блок, бетон эзэлхүүний үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн орд газрууд зэрэгцээ, ойрхон байрлалтай
  • Паркт ажиллагсадын тав тухтай байдлыг хангах үйлчилгээний байгууллагууд хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу баригдах ирээдүйтэй
  • Цаашид төмөр замын сүлжээ тавигдах боломжоороо бусад аль ч хувилбаруудаасаа илүү
  • Төмөр замын дагуу баригдаж байгаа Туушин компаний логистик төвөөс холгүй байрлаж байгаа
  • Тус паркын дэргэд ойрын ирээдүйд УБ хотын барилгын материалын нэгдсэн зах шилжин ирж байрлах төлөвлөх