Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

2021 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2022 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2023 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2023 оны худалдан авалтын төлөвлөгөөний биелэлт – Цааш үзэх

2024 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө – Цааш үзэх