Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Халамжийн зардлын талаарх мэдээлэл

2019 он – Цааш үзэх

2020 он – Цааш үзэх

2021 он – Цааш үзэх

2022 он – Цааш үзэх

2023 он – Цааш үзэх