75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан танилцуулга

Парк гэдэг нь. Одоогийн байдлаар дараах бичиг баримтыг гардан авсан байна. Барилгын салбарын өнөөгийн байдал. ҮТП- давуу тал Паркт байршсанаар дараах хуулийн хөнгөлөлтүүдийг эдлэх боломжтой болох юм. Одоогийн байдлаар хийгдсэн ажлууд Төлөвлөгдөж буй ажлууд Паркийн дэд бүтцийн ажлууд Паркийн дэд бүтцийн ажлууд Паркийн байршил.

Read More »