Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГАЗАР НЬ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА.

АЖЛЫН БАЙР:        ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, эрхзүйн акт боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах Төрийн болон бусад ААН, байгууллагуудтай байгуулах гэрээ хэлцлийн эхийг боловсруулах, Хууль хяналтын байгууллагад газрын эрх ашгийг хамгаалах, газрыг төлөөлөн нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээдээр оролцох Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: […]

Read More »

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГАЗАР НЬ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА.

АЖЛЫН БАЙР:        БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: Паркт баригдах дэд бүтэцийн бүтээн байгуулалтын ТЭЗҮ, ажлын зураг төсөлд тооцоо судалгаа хийх, санал боловсруулах, хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих; Паркийн болон паркийн нэгжүүдийн цахилгаан хангамжийн найдвартай үйлчилгээ үзүүлэн, хэмнэлттэй, үр ашигтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: Цахилгааны эсвэл барилга, дулааны […]

Read More »

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГАЗАР НЬ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА.

АЖЛЫН БАЙР:        ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: Байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны бодлогыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хөгжүүлэх Гадаад хамтын ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлэлцээр, уулзалтын орчуулга, баримт бичгийн боловсруулалт хийх Холбогдох гадаад, дотоодын байгууллага, компаниудын судалгааг хийж, харилцаа холбоо тогтоох, удирдлагыг тухайн чиглэлийн мэдээллээр хангах Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд ТАВИГДАХ […]

Read More »

Цахилгаан хангамжийн зураг төсөв боловсруулах тендерт “Дархан сүлжээ” ХХК шалгарлаа

“НМБҮТП” нь Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын тендерийг 2019 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр зарласан. Уг тендерт “Дархан сүлжээ” ХХК, “Бодит чадал” ХХК нар материалаа ирүүлсэн бөгөөд 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр тендерийн материалыг нээлттэй задлаж, “Дархан сүлжээ” ХХК шалгарсан байна. Гэрээг хавсаргав

Read More »

“НБМҮТП” ОНӨТҮГАЗРЫН ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНЫ ДАГУУ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Паркийн бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа 4.64 км авто замын ажил болон 1.64 км үерийн байгууламжийн ажил өнөөдрийн байдлаар 90%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа бөгөөд гэрээний дагуу энэ оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр гэхэд ашиглалтанд орно гэж гүйцэтгэгч байгууллагуудаас мэдэгдэж байна.

Read More »

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГАЗАР НЬ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА

  “НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГАЗАР НЬ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА. АЖЛЫН БАЙР:        БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО: Барилга байгууламжийн зураг төсөл, тооцооллыг барилгын норм дүрэм, стандартын дагуу гаргах, угсралт болон ашиглалтанд хяналт тавих, барилга байгууламж болон барилгын материалд техникийн хяналт хийх ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: Паркийн байгууламжуудын барилга угсралт болон ашиглалтанд хяналт […]

Read More »