Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарлалаа

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх, хотын стандарт, норм, дүрэм, журам, хэм хэмжээг мөрдүүлж, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/01 дугаар захирамжаар 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарласан. Уг зорилтот жилийн хүрээнд гадна орчны аюулгүй байдал, хүүхдийн тоглоомын талбай, гадна хашаа […]

Read More »

БХБЯ, НШУҮИГ, БХТ, МБМҮХ-НЫ УДИРДЛАГА, ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ПАРКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл инновацын газрын дарга Б. Мөнх-Оргил, НШУҮИГазрын Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Ж. Тамжид, Барилга Хот Байгуулалтын яамны Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн н.Энхтүвшин, БХБЯамны харъяа Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын Дэд дарга М.Ибрай, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Я.Мөнх-Эрдэнэ, […]

Read More »

Паркийн албан хаагчид Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт CoVid 19 вирусээс урьдчилан сэргийлэх эргүүлийн ажлыг хийж байна

НЗД-ын 2020 оны “Уриалга гаргах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/168 дугаар захирамж, Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 04 дүгээр хурлын шийдвэр, 2020 оны 02 сарын 18-ны өдрийн 03/846 Үүрэг чиглэл өгөх тухай албан бичгийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн парк” ОНӨТҮГазрын ажилтан, албан хаагчид Налайх дүүргийн нутаг […]

Read More »

Тайландын вант улсын Амата үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судаллаа.

Тайландын Вант Улсын Амата аж үйлдвэрийн бүсэд дэлхийн 29 орны 500 гаруй томоохон компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулж, 1100 үйлдвэрт 230,000 гаруй хүн ажиллаж байна.  Нийт борлуулалт нь Тайландын эдийн засгийн аравны нэг буюу 40 тэрбум америк долларт хүрсэн, ус хог хаягдлаа дахин боловсруулан ашигладгаараа  дэлхий нийтийн анхаарал татсан аж үйлдвэрийн паркийн нэг юм. Тус аж […]

Read More »

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГАЗАР НЬ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА.

АЖЛЫН БАЙР:        ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, эрхзүйн акт боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах Төрийн болон бусад ААН, байгууллагуудтай байгуулах гэрээ хэлцлийн эхийг боловсруулах, Хууль хяналтын байгууллагад газрын эрх ашгийг хамгаалах, газрыг төлөөлөн нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээдээр оролцох Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: […]

Read More »

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГАЗАР НЬ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА.

АЖЛЫН БАЙР:        БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: Паркт баригдах дэд бүтэцийн бүтээн байгуулалтын ТЭЗҮ, ажлын зураг төсөлд тооцоо судалгаа хийх, санал боловсруулах, хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих; Паркийн болон паркийн нэгжүүдийн цахилгаан хангамжийн найдвартай үйлчилгээ үзүүлэн, хэмнэлттэй, үр ашигтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: Цахилгааны эсвэл барилга, дулааны […]

Read More »

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГАЗАР НЬ НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАЖ БАЙНА.

АЖЛЫН БАЙР:        ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: Байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны бодлогыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хөгжүүлэх Гадаад хамтын ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлэлцээр, уулзалтын орчуулга, баримт бичгийн боловсруулалт хийх Холбогдох гадаад, дотоодын байгууллага, компаниудын судалгааг хийж, харилцаа холбоо тогтоох, удирдлагыг тухайн чиглэлийн мэдээллээр хангах Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд ТАВИГДАХ […]

Read More »