Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2022 оны төсвийн гүйцэтгэл

2022 оны батлагдсан төсөв – Цааш үзэх

2022.01-р сарын төсвийн гүйцэтгэл – Цааш үзэх

2022.02-р сарын төсвийн гүйцэтгэл – Цааш үзэх

2022.03-р сарын төсвийн гүйцэтгэл – Цааш үзэх

2022.04-р сарын төсвийн гүйцэтгэл – Цааш үзэх