Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

ПАРКИЙН СПОРТ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр Налайхын Барилгын Материалын Үйлдвэрлэл, Технологийн Паркийн спорт хорооноос зохион байгуулсан “Гурван төрөлт” спорт өдөрлөг амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг өдөрлөгийн үндсэн зорилго нь албан хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, хамтач үзэл санааг төлөвшүүлэх, эрүүл зөв амьдралыг дэмжих, байгууллагын биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг идэвжхүүлж, хамт олны уур […]

Read More »