Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр Паркийн ажилтан, албан хаагчид Их цэвэрлэгээний өдөр зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээний өдрөөр Паркийн 2.4км урттай үерийн далан болон Чойрын замаас Паркийн байр хүртэлх 4.6км авто замын дагуух газрыг цэвэрлэж далангаар үерийн ус чөлөөтэй урсах нөхцөл бололцоогоор хангалаа.

Read More »

НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАГДЛАА.

Газрын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ны А/09 тоот тушаалаар Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл үүсгэн байгуулагдаж, батламж бичгээ хүлээн авлаа. Тус зөвлөл нь Паркийн 7 албан хаагчдийн бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд эхний хурлаар Зөвлөлийн даргаар Маркетинг ОНХХ мэргэжилтэн Э.Энгүүн, Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Хуулийн мэргэжилтэн Б.Ариунбилэг нар сонгогдсон байна. Тус зөвлөл […]

Read More »

МОНГОЛ БИЧГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-III”-ЫГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛЛАА.

“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III”-ын зорилго нь Монгол хэлний тухай хуульд зааснаар 2025 оноос төрийн албан хэргийг кирилл болон үндэсний монгол бичгээр хөтлөн явуулах, цаашид бүх нийтээр монгол бичигт шилжих бэлтгэлийг бүрэн хангахад оршино. Хөтөлбөрийн төсөлд 4 зорилтын хүрээнд 56 арга хэмжээг 2020-2024 онд хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Өмнөх хоёр хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага […]

Read More »