75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Паркад байрших хүсэлтэй үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Эхний ээлжинд: Төсөл Тусгай зөвшөөрөл Албан бичиг /хамтран ажиллах хүсэлт/-ээ аваад ирж уулзах, Дараагийн удаад: ТЭЗҮ Бизнес төлөвлөгөө Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ Техник технологийн нарийвчилсан үнэлгээ Барилгын зураг, байгуулалтын систем Байгууллагын гэрчилгээ Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 3 жилээр/ зэрэг зүйлс шаардагдана.

Read More »