Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Цахилгаан хангамжийн зураг төсөв боловсруулах тендерт “Дархан сүлжээ” ХХК шалгарлаа

“НМБҮТП” нь Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын тендерийг 2019 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр зарласан. Уг тендерт “Дархан сүлжээ” ХХК, “Бодит чадал” ХХК нар материалаа ирүүлсэн бөгөөд 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр тендерийн материалыг нээлттэй задлаж, “Дархан сүлжээ” ХХК шалгарсан байна. Гэрээг хавсаргав

Read More »

“НБМҮТП” ОНӨТҮГАЗРЫН ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНЫ ДАГУУ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Паркийн бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа 4.64 км авто замын ажил болон 1.64 км үерийн байгууламжийн ажил өнөөдрийн байдлаар 90%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа бөгөөд гэрээний дагуу энэ оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр гэхэд ашиглалтанд орно гэж гүйцэтгэгч байгууллагуудаас мэдэгдэж байна.

Read More »