75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

  • Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг – Цааш үзэх
  • Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр – Цааш үзэх
  • Шинэ ажилтны дасан зохицох хөтөлбөр – Цааш үзэх