75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

  • Хүний нөөцийн бодолгын баримт бичиг – Цааш үзэх
  • Хүний нөөцийн бодолгын баримт бичиг 2 – Цааш үзэх