Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

  • Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг – Цааш үзэх
  • Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр – Цааш үзэх
  • Шинэ ажилтны дасан зохицох хөтөлбөр – Цааш үзэх
  • Хүний нөөцийн чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан /2019/ – Цааш үзэх