75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Нээлттэй ажлын байр – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн бодолгын баримт бичиг – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн бодолгын баримт бичиг 2 – Цааш үзэх

Ур чадварын нэмэгдэл олгох журам – Цааш үзэх

Зохион байгуулалтын бүтэц – Цааш үзэх