75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Холбоо барих

11

Холбоо барих мэргэжилтэн А.Тайванбаяр

НБМҮТП - Маркетинг ОНХХ мэргэжилтэн А.Тайванбаяр Утас:99268605 Цахим шуудан: natural_twn@yahoo.com

Утас: 75751001, 80007585

11

Өргөдөл гомдлын мэргэжилтэн В.Ундраа

Утас:88001114 Цахим шуудан: Park@nad.ub.gov.mn