75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Хамтран ажиллах хэлбэрүүд

1.Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах чиглэлээр

2.Олон улсын байгууллага, хандивлагч орны тусламж болон төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт

3.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө босгож бүтээн байгуулалт хийх

4.Гадаадын ҮТП болон гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаатай хотуудын тусламж дэмжлэг, урт хугацаат зээл авах.

5.Бусад боломжит хэлбэрүүд