75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Төрийн үйлчилгээ, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Овог, нэр Албан тушаал Харилцах утас Ажиллах цагийн хуваарь
1 Даваадорж Номин-Эрдэнэ Захиргааны ажилтан 75751001, 88182281 Уулзалтын хуваарь