Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Аудитын үнэлгээ

2017 оны Аудитын үнэлгээ – Цааш үзэх

2018 оны Аудитын үнэлгээ – Цааш үзэх

2019 оны Аудитын үнэлгээ – Цааш үзэх

2020 хагас жилийн Санхүүгийн тайлан – Цааш үзэх

2020 оны Аудитын үнэлгээ – Цааш үзэх