75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Барилга

 

 

 

        Паркад байрших үйлдвэрүүд түр байрлах 660 м2 оффис, үйлчилг

Худаг

Ерөнхий төлөвлөгөөнд заагдсан эхний ээлжийн үйлдвэрүүдийг усаар хангах 2 ш

Хийгдсэн ажлууд

Эрхэм зорилго

Байгаль орчинд ээлтэй, бизнесийн таатай орчин бүхий, орчин үеийн үлгэр жишээ Үйлдвэрлэл, технологийн  паркийг хөгжүүлж, монгол улсын барилгын материал үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжилд жинтэй  хувь нэмэр оруулахад оршино.

 

Хамтран ажиллах хэлбэрүүд

1.Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах чиглэлээр 2.Олон улсын байгууллага, хандивлагч орны тусламж болон төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт 3.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө босгож бүтээн байгуулалт хийх 4.Гадаадын ҮТП болон гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаатай хотуудын тусламж дэмжлэг, урт хугацаат зээл авах. 5.Бусад боломжит хэлбэрүүд

Read More

Үйл ажиллагааны чиглэл

Тус газрын үйл ажиллагаа нь шинэ дэвшилтэт техник технологи бүхий барилгын материалын үйлдвэрүүдийн цогцолборыг шинээр байгуулах,  тэдгээрийн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах таатай орчин бүрдүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь дараах чиглэлүүдээр тодорхойлогдож байна. Үүнд: ҮТП-ийн үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хөрөнгийн эх үүсвэрийг бий болгох Паркийг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах Паркийн бүтээн […]

Read More

Бидний давуу тал

Тухайн нутаг дэвсгэрт барилга байгууламж баригдаагүй, газар олголт хийгдээгүй Босоо тэнхлэгийн Мянганы замын дагуу гол замаас 2км-ын зайд байршилтай Зүүн аймгуудыг чиглэсэн авто замтай холбогдон хөгжих боломжтой Ахуйн хэрэгцээний болон үйлдвэрлэлийн технологийн усан хангамжийн эх үүсвэрт гүний болон гадаргуугийн усны эх үүсвэрүүдийг ашиглах боломж бий Инженер геологийн нөхцөл сайтай Тоосго, хөнгөн блок, бетон эзэлхүүний үйлдвэрлэлийн […]

Read More

НБМҮТП-ИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 148 дугаар тогтоолоор Налайхын Барилгын Материал Үйлдвэрлэл, Технологийн Парк” /“НБМҮТП”/ ОНӨААТҮГ  байгуулагдсан.

“НБМҮТП” ОНӨААТҮГазар нь Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг идэвхтэй дэмжин, тус паркийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулагчид болон үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ба ажлын байрыг нэмэгдүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө болон нийслэлийн  засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд туслах  чиг үүрэгтэй.