ТАЙВАНИЙ ХАМГИЙН ӨРГӨН ЦАР ХҮРЭЭГ ХАМАРСАН ОЛОН УЛСЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЗЭСГЭЛЭН

2023 оны 12 дугаар сарын 7-10-ны өдрийн хооронд “Тайпэйн Олон улсын барилгын материал, бүтээгдэхүүний 35 дахь удаагийн үзэсгэлэн” Тайваний Тайпэй хотод болох гэж байна.

Энэхүү үзэсгэлэн нь 1989 оноос хойш зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд жил бүр дэлхийн 18 улс орон, бүс нутгийн үйлдвэрлэгчид оролцож аж үйлдвэрийн стандартыг дээшлүүлэхэд онцгой ач холбогдол үзүүлдэг арга хэмжээ юм.

Хэрэв та тус үзэсгэлэнг сонирхож байвал үзэсгэлэнгийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркаас авна уу.

Холбогдох утас: 75751001