75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Инновацийн газраас зохион байгуулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгт амжилттай оролцлоo

Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг үйлдвэрлэл, инновацийн газраас 2017 оны 5 сарын 10 ны өдөр зохион байгуулсан инновацийн үзэсгэлэнд НБМҮТП – аас оролцож ард иргэдээ шинэ мэдээ мэдээллээр хангаж хамтран ажиллах хүсэлтэй хүмүүст ажиллаа танилцууллаа.

Read More »

Гарах үр дүн

Үйлдвэрлэлийн өсөлт      /2020 оны байдлаар/ Улсын хэмжээний барилгын материалын үйлдвэрлэл 1.78 дахин Налайх дүүргийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 32 дахин нэмэгдэнэ. Ажлын байрны өсөлт Зөвхөн ҮТП-ийн хэмжээнд нийт 1500 гаруй ажлын байр шинээр бий болно. Бусад төслүүдтэй уялдан хөгжсөнөөр 10000 гаруй ажлын байр бий болно. Нийгмийн үр дүн Барилгын өртөг буурна. Хотын төвлөрөл саарахад нөлөө […]

Read More »

Төлөвлөж буй үйлдвэрүүдийн танилцуулга

Төлөвлөж буй үйлдвэрүүдийн танилцуулга   Налайхын  Барилгын материалын ҮТП -ийн ТЭЗҮ судалгаа болон төвийн бүсийн хэрэгцээ шаардлагын өнөөгийн байдал, паркийн захирагааны одоогийн түвшинд тодорхойлж байгаа  шалгуурыг үндэслэн дараах үйлдвэрүүд эхний ээлжинд төлөвлөж байна. Нэг. Бетон хийц, эдлэлийн үйлдвэрүүд Хөнгөн дүүргэгчтэй бетон эдлэлийн хөдөлгөөнт үйлдвэр Керамзит, керамзит бетон гулдмайн үйлдвэр Барилгын угсармал бетон хийц эдлэлийн үйлдвэр […]

Read More »

ҮТП-ИЙН БҮСЧЛЭЛИЙН БАЙДАЛ

Паркийн бүсийг дараах үндсэн хэсгүүдэд хувааж байна.Үүнд:   Үйлдвэрлэлийн бүс Захиргаа олон нийтийн барилгын бүс Логистик, агуулахын аж ахуйн бүс Дэд бүтцийн байгууламжуудын бүс Зам, замын сүлжээ Ногоон байгууламж болон авто машины парк

Read More »