Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

НБМҮТП ОНӨТҮГАЗРЫН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГазар 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд тус парк 2020 оны нэгдүгээр улиралд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны […]

Read More »