Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Хог хаягдал дахин боловсруулах чиглэлээр төсөл ирүүлсэн ААН-үүдтэй уулзалт зохион байгууллаа

2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр НБМҮТПаркад Хог хаягдал дахин боловсруулах чиглэлээр төсөл ирүүлсэн ААН-үүдийн удирдлагууд болон тус чиглэлээр холбогдох яам, албадын төлөөллүүд уулзаж, харилцан мэдээлэл солилцох, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх, хүсэлт өгсөн үйлдвэрүүдэд паркийн зүгээс тавьж буй шаардлагыг тодорхой болгох үндсэн зорилгоор зохион байгуулагдсан болно. Уулзалтанд нийт 15 аж ахуй […]

Read More »