Цахилгаан хангамжийн зураг төсөв боловсруулах тендерт “Дархан сүлжээ” ХХК шалгарлаа

“НМБҮТП” нь Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын тендерийг 2019 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр зарласан. Уг тендерт “Дархан сүлжээ” ХХК, “Бодит чадал” ХХК нар материалаа ирүүлсэн бөгөөд 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр тендерийн материалыг нээлттэй задлаж, “Дархан сүлжээ” ХХК шалгарсан байна. Гэрээг хавсаргав