НБМҮТП-ийн Үерийн барилга байгууламжийн ажил 9 сард багтаж эхэлнэ.

НБМҮТП-ийн Үерийн барилга байгууламжийн ажил 9 сард багтаж эхлэх ба гүйцэтгэгч байгуулгаар Заабар ХХК шалгаран ажиллаж байна. Нийт 30 орчим түр ажилчин авах ба барилгын ажил 1 сарын хугацаанд үргэлжилнэ.