Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

2018 он

2017 01.03  А-01

2017 01.05  А-02

2017 01.05  А-03