Төлөвлөж буй үйлдвэрүүдийн танилцуулга

Төлөвлөж буй үйлдвэрүүдийн танилцуулга

 

Налайхын  Барилгын материалын ҮТП -ийн ТЭЗҮ судалгаа болон төвийн бүсийн хэрэгцээ шаардлагын өнөөгийн байдал, паркийн захирагааны одоогийн түвшинд тодорхойлж байгаа  шалгуурыг үндэслэн дараах үйлдвэрүүд эхний ээлжинд төлөвлөж байна.

Нэг. Бетон хийц, эдлэлийн үйлдвэрүүд

 1. Хөнгөн дүүргэгчтэй бетон эдлэлийн хөдөлгөөнт үйлдвэр
 2. Керамзит, керамзит бетон гулдмайн үйлдвэр
 3. Барилгын угсармал бетон хийц эдлэлийн үйлдвэр
 4. Автоклавын хөнгөн бетон гулдмайн үйлдвэр
 5. Ландщафт, архитектурын бетон эдлэлийн үйлдвэр
 6. Инженерийн байгууламжийн төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэр
 7. Бетон зуурмагийн үйлдвэр
 8. Монсупертерм гулдмайн үйлдвэр

Хоёр.Хавтангийнүйлдвэрүүд

 1. Полистрол бетон гулдмай, хийц эдлэлийн үйлдвэр
 2. Экопанель SIP хавтан
 3. Байгалийн чулуун хавтангийн үйлдвэр
 4. Сэндвич хавтан, төмөр хийц эдлэлийн үйлдвэр
 5. СуперМагнийн хавтангийн үйлдвэр

Гурав. Металл хийцийн үйлдвэрүүд

 1. Арматурын бэлдэц хийх үйлдвэр
 2. Барилгын ган туйвангийн үйлдвэр
 3. Давтмал ган бөмбөлөг, цильпебсийн үйлдвэр

Дөрөв. Бусад чиглэлийн үйлдвэрүүд

 1. Усан суурьтбудгийн үйлдвэр
 2. Өнгөлгөөний тоосгоны үйлдвэр
 3. Хуванцар хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр
 4. Нийлэг мяндсан туйвангийн үйлдвэр
 5. Гидратын шохой боловсруулах үйлдвэрийн төсөл