75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Дүрэм журам

Ёс зүйн хороо байгуулах журам – Цааш үзэх

Ур чадварын нэмэгдэл олгох журам – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг 2 – Цааш үзэх

Хөдөлмөрийн дотоод журам – Цааш үзэх

НБМҮТП ОНӨТҮГ дүрэм – Цааш үзэх

Эрчим хүчний үнэ тариф – Цааш үзэх