Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Гэрээ

Паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх Тусгай зөвшөөрөл – Цааш үзэх

Газрын гэрээ, гэрчилгээ 2013.06.12 – Цааш үзэх

Үр дүнгийн гэрээ 2015 – Цааш үзэх

Үр дүнгийн гэрээ 2016 – Цааш үзэх

Үр дүнгийн гэрээ 2017 – Цааш үзэх

Үр дүнгийн гэрээ 2018 – Цааш үзэх

Налайх дүүргийн засаг дарга, НБМҮТП ОНӨТҮГазар болон Пийс стийл групп ХХК-тай байгуулсан гурвалсан гэрээ – Цааш үзэх

Газрын гэрээ, гэрчилгээ 2019.05.30 – Цааш үзэх