75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Гадаад томилолтын талаархи мэдээлэл

2017 он – Цааш үзэх

2018 он – Байхгүй

2019 он – Байхгүй