Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Гадаад томилолтын талаархи мэдээлэл

2017 он – Цааш үзэх

2018 он – Байхгүй

2019 он – Байхгүй